Lees hier meer over onze opvang

Je bent op zoek naar een goede opvang voor jullie (eerste) kindje? Dan heb je vast allerlei vragen. Wat voor opvang bieden we bijvoorbeeld? En wat zijn de kosten? Wij leggen het je graag uit.

Welke vormen opvang zijn er?

Bij Tante Pollewop bieden we diverse vormen van opvang. Zo kun je bij ons kiezen voor vaste dagopvang of opvang voor een halve dag. Wel zijn daar verschillende kosten en bepaalde voorwaarden aan verbonden. Dat lichten we kort toe.

Dagopvang

Je neemt wekelijks vaste dagen opvang af.

Je kunt hierbij kiezen voor:

 • 07:30u tot 18:00u
 • 08:00u tot 18:30u 

Ochtend- of middagopvang

Je neemt wekelijks (bij voorkeur) minimaal 2 vaste dagdelen af.

Je kunt hierbij kiezen voor:

 • 07:30u tot 13:00u
 • 13:00u tot 18:00u

Peuter
arrangement

Geen recht op kinderopvang toeslag, maak dan gebruik van het Peuterarrangement. Dit bestaat uit 2 dagdelen per week (2 tot 4 jaar).

Je kunt hierbij kiezen voor:

 • 08:45u tot 12:45u
 • 13:00u tot 17:00u

Tarieven

Onze uurprijs voor 2024 bedraagt € 9,69 per uur.

Tarieven per maand voor dagopvang worden als volgt berekend:
Uurprijs x uren per dag x het aantal dagen x 52 weken : door 12 maanden

Er vindt jaarlijks een prijsverhoging plaats.

Heb je recht op toeslag?

Wil je weten of je recht hebt op het ontvangen van kinderopvang toeslag?
Bereken het via de tool op de website van de belastingdienst.

De veiligheid en gezondheid van jouw kind

De veiligheid en de gezondheid van de kinderen zijn bij ons zeer belangrijke uitgangspunten.

Er wordt iedere dag stil gestaan bij het feit dat bij kinderdagverblijf Tante Pollewop de veiligheid voor ‘onze’ kinderen wordt gewaarborgd. Daarom hebben we een structurele aanpak die invulling geeft aan ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het doel hiervan is de kinderen en medewerksters een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Wij doen er alles aan om een optimale gezonde situatie te creëren. Ook nemen we verschillende maatregelen voor een goede hygiëne i.v.m. de gezondheid. Dat de kinderen dagelijks in de ruime tuin kunnen ravotten levert hierbij een grote bijdrage.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom staat er tijdens het teamoverleg meestal een thema over veiligheid of gezondheid op de agenda. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen. We kunnen bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

De GGD doet jaarlijks een inspectie. Hiervan wordt door hen een inspectierapport op gemaakt. Zo waarborgen zij de kwaliteit in kinderdagverblijven.

Lees hier veelgestelde vragen

NIET VERWIJDEREN
Wat moet ik meenemen voor mijn kind?

Voor baby’s neem je mee:

 • Fles
 • Slaapzak
 • Knuffel / speentje
 • Reservekleertjes
 • Evt. groente
 • Communicatieschriftje

Voor Dreumesen en peuters neem je mee:

 • Knuffel / speentje
 • Slaapzak of pyjamabroek
 • Reservekleertjes
 • Evt. regenlaarsjes en/of sloffen bij slecht weer
Wat verzorgt Tante Pollewop?

Wij zorgen tijdens de opvang voor:

 • Vers fruit
 • Broodmaaltijd
 • Flesvoeding 1 en 2 (standaard)
 • Luiers en billendoekjes
 • Verzorgingsartikelen zoals billencrème en zonnebrandcrème
Wat is de leidster/kind ratio?

Bij Kinderdagverblijf Tante Pollewop hebben we drie groepen: 2 verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2,5 jaar en ons ‘Peuterplein’ voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.

Volgens de wet moet de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdige kinderen tenminste voldoen aan de volgende normen:

 • 1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
 • 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
 • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
 • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Bij een verticale groep wordt rekenkundig het gemiddelde berekend. Zie 1ratio.nl.

Waar zijn jullie voor verzekerd?

Kinderdagverblijf Tante Pollewop is gedurende de tijd dat uw kind opvang heeft verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor stukgaan of kwijt raken van kleding en andere meegebrachte spullen.

Is er een oudercommissie?

Kinderdagverblijf Tante Pollewop beschikt (dit is ook wettelijk verplicht) over een oudercommissie. Deze commissie bestaat uit ouders waarvan de kinderen naar ‘Tante Pollewop’ komen en heeft inspraak op de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf.

Lijkt het je wat om mee te denken over het beleid van ons kinderdagverblijf geef je dan op voor de oudercommissie. 

Heb je vragen/opmerkingen of leuke ideeën voor de oudercommissie? Mail dan naar oudercom.pollewop@gmail.com

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal wettelijke regels voor kindercentra verandert, waaronder het klachtrecht. Het doel hiervan is een eenduidig en laagdrempelig klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies. Wij zijn (verplicht) aansloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Heb je als ouder een klacht of strubbeling dan kun je deze ten aller tijden bespreekbaar maken bij Janneke of een van de groepsleidsters. Wij streven naar een open communicatie waarbij alles bespreekbaar moet kunnen zijn.

Op het moment dat de klacht niet meer onderling op te lossen, kun je je wenden tot de Geschillencommissie: degeschillencommissie.nl