Kind zijn begint bij Tante Pollewop

Tante Pollewop is een kleinschalige kinderopvang aan de rand van Haaren. Kinderen moeten zich thuis voelen. Daarom heeft onze opvang ook een huiselijke sfeer.

Wij zijn..

..een kleinschalige kinderopvang in een huiselijke sfeer, bestaande uit 3 kindergroepen.

We hebben 2 verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2,5 jaar en ons ‘Peuterplein’ voor kinderen vanaf ongeveer 2,5 jaar tot 4 jaar.

Voor de kinderen is er buiten volop ruimte om te spelen in onze grote natuurtuin met verkeersplein en eigen dierenweide.

Ook beschikken we over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein zodat u, uw kind veilig kunt afzetten en ophalen.

Ons doel

Een kinderopvang moet kinderen een tweede thuis bieden om ouders in de gelegenheid te stellen andere taken te vervullen. Wij vinden dat kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn met extra mogelijkheden, zoals het spelen met andere kinderen.

Binnen ons kinderdagverblijf wordt een huiselijke sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in ons pedagogisch handelen. Verder wordt aandacht besteed aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit alles gebeurt in samenspraak met de ouders. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect is daarbij heel belangrijk.

Door onze zelfstandigheid zijn wij niet afhankelijk van een grote en trage beleidsstructuur. De communicatielijnen zijn dan ook erg kort. Hiermee bereiken we een prettig, informeel en goed contact met de ouders.

Het beleid

Bij Kinderdagverblijf Tante Pollewop bieden we de kinderen een leerzame en interessante omgeving waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. Een veilige basis waar ze zich ‘thuis’ voelen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen/mogen zijn. Hierdoor kunnen de kinderen op ontdekking uit en zichzelf ontplooien.

De belangrijkste kernwaarden die daarbij horen zijn:

Waarborgen emotionele veiligheid

Ontwikkeling persoonlijke competenties

Ontwikkeling sociale competenties

Eigen maken van normen en waarden