VAN HARTE WELKOM

BIJ TANTE POLLEWOP

BIJ ONS SPELEN KINDEREN BUITEN

IN ONZE DIEPE TUIN

EN LEERZAAM VERKEER PLEIN

Wij zijn een kinderdagverblijf gevestigd aan de Helvoirtseweg, op de rand van Haaren aan de doorgaande weg richting de N65.

We bieden kleinschalige kinderopvang in een huiselijke sfeer, verdeeld over 3  groepen. 2 Verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2,5 jaar en ons ‘Peuterplein’ voor kinderen vanaf ongeveer 2,5 jaar tot 4 jaar. 

Voor de kinderen is er buiten volop ruimte om te spelen in onze grote natuurtuin met verkeersplein en eigen dierenweide.

Ook beschikken we over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein zodat u, uw kind veilig kunt afzetten en ophalen.

Met deze website willen we u zoveel mogelijk informatie verstrekken over ons kinderdagverblijf.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben of bent u nieuwsgierig geworden, bel dan of maak gerust een afspraak om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

Ons doel

Een kinderopvang moet kinderen een tweede thuis bieden om ouders in de gelegenheid te stellen andere taken te vervullen. Wij vinden dat kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn met extra mogelijkheden, zoals het spelen met andere kinderen.

 

Binnen ons kinderdagverblijf wordt een huiselijke sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in ons pedagogisch handelen. Verder wordt aandacht besteed aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit alles gebeurt in samenspraak met de ouders. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect is daarbij heel belangrijk.

Door onze zelfstandigheid zijn wij niet afhankelijk van een grote en trage beleidsstructuur. De communicatielijnen zijn dan ook erg kort. Hiermee bereiken we een prettig, informeel en goed contact met de ouders.

Even kennismaken..

Scroll met je muis over de foto’s voor meer informatie!

 

JANNEKE V.D. HORST-CLAASSEN

In september 2011 is er een grote droom van mij uitgekomen, Tante Pollewop opende haar deuren!

Ik heb een prachtig team om mij heen waar ik ontzettend trots op ben! Samen staan we iedere dag weer klaar om er voor alle kinderen een feestje van te maken!   

                Maak kennis met ons door onze website te bekijken of kom persoonlijk kennis maken en onze warme en huiselijke sfeer proeven!

ELLIS VAN DE PAS-SCHOONUS

Voor ik bij Tante Pollewop ging werken bracht ik mijn zoontje daar altijd al graag naar toe.

Een heel fijn team die overal voor open staan, graag met je mee denken en erg actief en creatief met de kinderen bezig zijn. Altijd staan de kinderen centraal.

Ik ben er dan ook erg trots op dat ik hier deel vanuit mag maken. Het is bovendien een prachtige locatie met een hele mooie tuin waar de kinderen veel energie kwijt kunnen.

ELKE SCHOONUS

Vanaf augustus 2013 ben ik werkzaam bij Tante Pollewop. Er heerst een hele fijne, prettige en huiselijke sfeer. Ik vind het mooi om te zien dat kinderen zo puur en zorgeloos zijn.  Ik geniet ervan om samen met kinderen activiteiten uit te voeren waaraan zij plezier beleven en waarbij zij tegelijkertijd nieuwe vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.

Kortom, ik zit hier helemaal op mijn plek.

ILSE BRABERS

Sinds 2012 ben ik werkzaam bij Tante Pollewop. Ik vind het erg leuk om  kinderen in een vertrouwde omgeving op te vangen en een steentje bij te dragen aan hun ontwikkeling. Hier zijn we dan ook dagelijks spelenderwijs mee bezig. Door verschillende activiteiten aan te bieden stimuleren we alle ontwikkelingsgebieden.

Het is erg mooi om de groei van ieder kind te mogen volgen.

MAARTJE VAN DEN BRAND

Sinds februari 2013 ben ik werkzaam bij Tante Pollewop, met erg veel plezier ga ik naar m’n werk. Iedere dag is weer een feestje en vind ik het een eer om voor de kinderen te mogen zorgen. Ik vind het dan ook belangrijk dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen bij ons zodat ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen ‘ik’.

Omdat we een kleinschalig kinderdagverblijf zijn, zijn de lijntjes erg kort en is ook het contact met ouders goed. Dit maakt het extra prettig, voor de ouders, voor ons maar ook voor het kind!

SHARON V.D. NOSTRUM

 Werken bij Tante Pollewop betekent voor mij dat ik mede zorg mag dragen om kinderen een tweede thuis te bieden. We streven ernaar om voor alle kinderen een sfeervolle plek te creëren, waar ze zich zowel sociaal-emotioneel als cognitief kunnen ontwikkelen.

Iedere dag ga ik met plezier naar mijn werk en word ik blij van kinderen die samen leren spelen en genieten van de activiteiten die we vormgeven. Ik geloof in de visie dat kinderen van 0 tot 4 jaar binnen de kleinschaligheid die we bieden, van elkaar leren op alle gebieden.

ASHLEY V.D. NOSTRUM

Sinds November 2019 ben ik met veel plezier werkzaam bij Tante Pollewop. Ik vind het fijn dat we bij Tante Pollewop een steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. We ondersteunen ze bij de sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling en kijken naar de behoefte van het kind.

We doen er alles aan om kinderen zich bij ons op hun gemak en veilig te laten voelen. Het is fijn om deel uit te mogen maken van het team waar wij in werken.

ANNE HOPPENBROUWERS

Ik ga iedere dag met veel plezier naar Tante Pollewop! Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt en dat ze zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De kinderen mogen bij ons echt kind zijn.

Het is heerlijk dat we een grote en mooie tuin hebben waarin we lekker kunnen spelen, ravotten en op ontdekking kunnen met de kinderen.

Dat maakt ieder dag weer een feestje op het werk. Voor de kinderen en voor ons.

Beleid

Bij Kinderdagverblijf Tante Pollewop bieden we de kinderen een leerzame en interessante omgeving waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. Een veilige basis waar ze zich ‘thuis’ voelen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen/mogen zijn. Hierdoor kunnen de kinderen op ontdekking uit en zichzelf ontplooien.

De belangrijkste kernwaarden die daarbij horen zijn:

~

Waarborgen emotionele veiligheid

R

Ontwikkeling persoonlijke competenties

w

Ontwikkeling sociale competenties

Eigen maken normen en waarden

Praktische zaken

Lees hieronder meer over verschillende praktische zaken. Klik op één van de onderwerpen om er meer over te lezen.

Meenemen voor uw kind

Voor baby’s:

 • Fles
 • Slaapzak
 • Knuffel / speentje
 • Reservekleertjes
 • Evt. groente
 • Communicatieschriftje

Voor Dreumesen en peuters:

 • Knuffel / speentje
 • Slaapzak of pyjamabroek
 • Reservekleertjes
 • Evt. regenlaarsjes en/of sloffen bij slecht weer
Waar wij voor zorgen
 • Vers fruit
 • Broodmaaltijd
 • Flesvoeding 1 en 2 (standaard)  
 • Luiers en billendoekjes
 • Verzorgingsartikelen zoals billencrème en zonnebrandcrème
Leidster/kind ratio

Kinderdagverblijf Tante Pollewop bestaat uit drie groepen, 
2 verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2,5 jaar en ons ‘Peuterplein’ voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.
Volgens de wet moet de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdige kinderen tenminste voldoen aan de volgende normen:

 • 1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
 • 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
 • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
 • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

 

Bij een verticale groep wordt rekenkundig het gemiddelde berekend. Zie 1ratio.nl.

 

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Tante Pollewop beschikt (dit is ook wettelijk verplicht) over een oudercommissie. Deze commissie bestaat uit ouders waarvan de kinderen naar ‘Tante Pollewop’ komen en heeft inspraak op de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf.

Lijkt het u wat om mee te denken over het beleid ons kinderdagverblijf geef u dan op voor de oudercommissie. 

Heeft u vragen/opmerkingen of leuke ideeën voor de oudercommissie? Mail dan naar oudercom.pollewop@gmail.com.

 

Veiligheid & gezondheid
De veiligheid en de gezondheid van de kinderen zijn bij ons zeer belangrijke uitgangspunten. Er wordt iedere dag stil gestaan bij het feit dat bij kinderdagverblijf Tante Pollewop de veiligheid voor ‘onze’ kinderen wordt gewaarborgd. Daarom hebben we een structurele aanpak die invulling geeft aan ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het doel hiervan is de kinderen en medewerksters een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

 De gezondheid van de kinderen is erg belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om een optimale gezonde situatie te creëren. Dat de kinderen dagelijks in de ruime tuin kunnen ravotten levert hierbij een grote bijdrage. Ook nemen we verschillende maatregelen voor een goede hygiëne i.v.m. de gezondheid.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens het teamoverleg regelmatig een thema of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid, op de agenda staan. Dit om in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen. We kunnen bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

De GGD controleert dit alles en doet jaarlijks een inspectie. Hiervan wordt door hen een inspectierapport op gemaakt. Zo waarborgen zij de kwaliteit in kinderdagverblijven.  Dit rapport ligt ter inzage op het kinderdagverblijf en is digitaal in te zien:

Gedragsregels

Inspectierapport uitbreiding speeltuin

GGD Rapport 2023

GGD Rapport 2022

GGD Rapport 2021

GGD Rapport 2020

GGD Rapport 2019

GGD Rapport 2018

GGD Rapport 2017

GGD Rapport 2016

GGD Rapport 2015

Verzekering

Kinderdagverblijf Tante Pollewop is gedurende de tijd dat uw kind opvang heeft verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor stukgaan of kwijt raken van kleding en andere meegebrachte spullen.

Klachten

Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal wettelijke regels voor kindercentra verandert, waaronder het klachtrecht. Het doel hiervan is een eenduidig en laagdrempelig klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies.

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij (verplicht) aansloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Heeft u als ouder een klacht of strubbeling dan kunt u deze ten aller tijden bespreekbaar maken bij Janneke of een van de andere groepsleidsters. Wij streven naar een open communicatie waarbij alles bespreekbaar moet kunnen zijn. 
Op het moment dat de klacht niet meer onderling op te lossen is kunt u zich wenden tot: www.degeschillencommissie.nl 

Tarieven

Dagopvang

U neemt wekelijks vaste dagen opvang af.

U kunt hierbij kiezen voor een dag van 07:30u tot 18:00u of van 08:00u tot 18:30u.

 Peuterarrangement

Een Peuterarrangement bestaat uit 2 dagdelen (4 uur) per week speelplezier voor kinderen            van 2 tot 4 jaar.        Uitgezonderd de schoolvakanties.

Ochtend is van 08.45u tot 12.45u     Middag van 12.45u tot 16.45u  

Indien u geen recht op kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van ons Peuterarrangement. Hierbij ontvangt u een gemeentelijke bijdrage.

Ochtend- middagopvang

U neemt wekelijks (bij voorkeur) minimaal 2 vaste dagdelen af.

De ochtendopvang is van 07:30 uur tot 13:30 uur en de middagopvang is van 12:30 uur tot 18:00 uur of 18.30 uur.

Onze uurprijs voor 2023 bedraagt € 9,07 per uur voor de dagopvang en ochtend- en middagopvang. 

De tarieven per maand voor dagopvang worden als volgt berekend:
De uurprijs x uren per dag x het aantal dagen x 52 weken : door 12 maanden

Er vindt jaarlijks een prijsverhoging plaats.

Proefberekening toeslagen

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Deze is te berekenen via de 
website van de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inschrijven

Uw kind(eren) inschrijven doet u eenvoudig online.

Inschrijfformulieren zijn ook op het kinderdagverblijf verkrijgbaar. 

Procedure:

 • Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en wordt de inschrijving in behandeling genomen.
 • Als er plaatsingsmogelijkheden zijn berichten we u minimaal een maand voor de startdatum.
 • U krijgt een contract toegestuurd met daarin de dagen van opvang, de kosten etc.
 • Na ontvangst van het ondertekende contract is de inschrijving definitief.
 • U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin bespreken we onderwerpen zoals welke voeding het krijgt, de slaaptijden, de speelbehoeften en eventuele bijzonderheden.
 • Er kan een wenochtend afgesproken worden. In 3 uur kan uw kindje kennis maken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken van Kinderdagverblijf Tante Pollewop.
 • De tweede en volgende kinderen uit een geplaatst gezin krijgen voorrang op nieuwe plaatsingen. Wel dient u zich hiervoor op tijd aan te melden.
 • Het contract loopt tot dat uw kind 4 jaar wordt of tot wederopzegging.
 • Opzegging van het contract dient een maand van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Contactgegevens

Helvoirtseweg 6a, 5076 PK  Haaren 

06-21185274

info@tantepollewop-haaren.nl

Z

Landelijk Register Kinderopvang: 347353484

Privacy Checkbox